日本語総まとめN3_語彙_LIST - Học tiếng Nhật trực tuyến-trường Việt Nhật
Tra cứu

DANH SÁCH

日本語総まとめN3_語彙_LIST 第1週_1日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_2日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_3日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_4日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_5日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_6日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第1週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_1日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_2日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_3日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_4日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_5日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_6日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第2週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_1日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_2日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_3日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_4日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_5日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_6日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第3週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_1日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_2日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_3日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_4日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_5日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_6日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第4週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_1日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_2日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_3日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_4日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_5日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_6日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第5週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_1日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_2日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_3日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_4日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_5日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_6日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_7日目(日本語総まとめN3_語彙) 第6週_7日目(日本語総まとめN3_語彙)

日本語総まとめN3_語彙_LIST

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

NoTên bài học
Xem
Ghi chú
1第1週1日目XemFree
2第1週2日目XemFree
3第1週3日目XemFree
4第1週4日目XemFree
5第1週5日目XemFree
6第1週6日目XemFree
7第1週7日目(実戦問題)XemFree
8第2週1日目XemChỉ dành cho học viên VIP (Xem hướng dẫn cách nâng cấp VIP)
9第2週2日目XemChỉ dành cho học viên VIP
10第2週3日目XemChỉ dành cho học viên VIP
11第2週4日目XemChỉ dành cho học viên VIP
12第2週5日目XemChỉ dành cho học viên VIP
13第2週6日目XemChỉ dành cho học viên VIP
14第2週7日目(実戦問題)XemChỉ dành cho học viên VIP
15第3週1日目XemChỉ dành cho học viên VIP
16第3週2日目XemChỉ dành cho học viên VIP
17第3週3日目XemChỉ dành cho học viên VIP
18第3週4日目XemChỉ dành cho học viên VIP
19第3週5日目XemChỉ dành cho học viên VIP
20第3週6日目XemChỉ dành cho học viên VIP
21第3週7日目(実戦問題)XemChỉ dành cho học viên VIP
22第4週1日目XemChỉ dành cho học viên VIP
23第4週2日目XemChỉ dành cho học viên VIP
24第4週3日目XemChỉ dành cho học viên VIP
25第4週4日目XemChỉ dành cho học viên VIP
26第4週5日目XemChỉ dành cho học viên VIP
27第4週6日目XemChỉ dành cho học viên VIP
28第4週7日目(実戦問題)XemChỉ dành cho học viên VIP
29第5週1日目XemChỉ dành cho học viên VIP
30第5週2日目XemChỉ dành cho học viên VIP
31第5週3日目XemChỉ dành cho học viên VIP
32第5週4日目XemChỉ dành cho học viên VIP
33第5週5日目XemChỉ dành cho học viên VIP
34第5週6日目XemChỉ dành cho học viên VIP
35第5週7日目(実戦問題)XemChỉ dành cho học viên VIP
36第6週1日目XemChỉ dành cho học viên VIP
37第6週2日目XemChỉ dành cho học viên VIP
38第6週3日目XemChỉ dành cho học viên VIP
39第6週4日目XemChỉ dành cho học viên VIP
40第6週5日目XemChỉ dành cho học viên VIP
41第6週6日目XemChỉ dành cho học viên VIP
42第6週7日目(実戦問題)XemChỉ dành cho học viên VIP

 

GIỚI THIỆU GIÁO TRÌNH

 

Học viên có thể mua sách gốc tại: http://www.amazon.co.jp

Liên kết nhanh: Chọn khoá học khác


BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.