Tra cứu

Đề thi N2 Goi-Dokkai: GD_N2_D001 (GOI-DOKKAI)

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

 

 

N2

言語知識 読解

(105ぷん)

問題1 の言葉の読み方として最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題2 の言葉を漢字で書くよき、最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題3(  )に入れるのに最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題4(  )に入れるのに最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題5 の言葉に意味が最も近いものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題6 次の言葉の使い方として最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題7 次の文の(  )に入れるのに最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題8 次の文のに入る最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

問題9 次の文章を読んで、文章全体の内容を考えて、 [50] から [54] の中に入る最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

 

50.
51.
52.
53.
54.

 

問題10 次の(1)から(5)の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

 

56.
1
2
3
4

57.
1
2
3
4

58. 1234

59. 1234

問題11 次の(1)から(3)の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

60.
1234

 

 

61.
1234

62.
123463. 1234

64. 1234

65. 1234

 

66. 1234

 

67. 1234

68. 1234

問題12 次のAとBはそれぞれ、これからの車社会について書かれた文書である。二つの 文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

 

 

69. 1234

70. 1234

問題13 次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして最もよいものを、1・2・3・ 4から一つ選びなさい。

71. 1234

72. 1234

73. 1234

問題14 次は、「葛西臨海水族館」の入園案内である。下の問いに対する答えとして、最もよいものを1・2・3・4から一つ選びなさい。

 

74. 1234

 

75. 1234

 

 


BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.