Tra cứu

Free-Mỗi ngày 30 phút học nghe (N1)


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Năm, 23/11/2017) – Miễn phí]

問題-まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて、1から4の中から、最もよいものを一つ選んでください。

1. 1
2
3
4

*49
M:1021.5
2231
31.541
41.557
57.563
63.568
68.575
?8184.5
1.8591.5
2.9298.5
3.99106
4.106.5113

 

TTMục từHán TựNghĩa
1どくじ独自độc đáo, độc lập
2かんきょうぎじゅつ環境技術công nghệ môi trường
3こうけんする貢献するcống hiến; đóng góp
4はってんとじょうこく発展途上国các nước đang phát triển
5とりひきだか取引高kim ngạch
6みこむ見込むtriển vọng, khả năng, dự kiến
7こきゃく顧客khách hàng
8こくせき国籍quốc tịch
9かのうせい可能性tính khả năng, tính khả thi
10はっき発揮sự phát huy

 

None

 

会話練習

♦ Hướng dẫn: Luyện nói trôi chảy với nội dung bên dưới.

 

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.