Tra cứu

Free-Mỗi ngày 30 phút học Dokkai N4-N3-N2


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Năm, 24/08/2017) – Miễn phí]

Mondai

Hướng dẫn & Mục tiêu

+ B1: Hoàn thành trong 5 phút.

+ B2: Đọc hiểu hán tự, ngữ pháp.

+ B3: Đọc dịch trôi chảy.

+ B4: Nhìn cột Tiếng Việt, tự dịch sang Tiếng Nhật.

問題( )に入る正しい接続詞を1、2、3、4から選びなさい。

1.
1234
2.
1234
3.
1234

Bài Dịch

Ngày nào tôi cũng đi xe đạp, nhưng cũng nhiều lần cảm thấy sợ hãi.
Đó là lúc tôi đạp xe qua con đường hẹp.
Xe hơi rồ ga chạy vượt qua ngay sát bên, suýt chút nữa là tôi bị té rồi.
Rất là khủng khiếp.
Ngược lại, cũng có khi xe đạp tôi sém chút nữa tông vào người đi bộ, tôi hoảng hốt bóp thắng.
Nếu chẳng may mình tông vào chắc làm bị thương nặng lắm, nghĩ đến đó tôi cảm thấy rùng mình.
Nếu như xe đạp tông vào xe hơi thì tổn hại mà người đi xe đạp phải chịu sẽ rất lớn.
Bởi vì người lái xe hơi thì được bảo vệ bởi thân xe hơi chắc chắn, còn người đi xe đạp thì chẳng có gì bảo vệ cơ thể mình.
Nếu như bị xe hơi tông, người đi xe đạp sẽ bị ném ra đường.
Ngược lại, cũng phải nghĩ đến chuyện xe đạp có khả năng gây thiệt hại cho người đi bộ.
Dù có chạy chậm, nhưng chỉ cần một chút bất cẩn, cũng có thể làm té ngã người đi bộ xuống mặt đường bằng một lực mạnh.
Người đi xe đạp nên tuân thủ luật lệ khi lái xe.
Không được vừa đạp xe vừa nói chuyện điện thoại, hoặc là chạy giữa đường đi bộ.
Tức là tôi mong muốn người đi xe hơi, xe đạp, đi bộ mỗi người phải có khả năng tưởng tượng thiệt hại mang tính cụ thể.
Đặc biệt là người lái xe hơi, và người đi xe đạp lúc nào cũng yêu cầu phải dự đoán trước hiểm nguy.

Từ Vựng

TTMục từHán TựNghĩa
1こわい怖い
đáng sợ
2せまい狭い
chật hẹp
3どうろ道路
con đường
4ぎりぎり

vừa khít, sát nút
5スピード

tốc độ
6とおりすぎる通り過ぎる
vượt qua
7たおされる倒される
bị té
8おそろしい恐ろしい
khủng khiếp
9はんたい反対phản đối, ngược lại
10ほこうしゃ歩行者
người đi bộ
11ぶつかる
tông, đụng
12あわてる
hoảng hốt
13ブレーキをかけるbóp thắng
14けが怪我bị thương
15ぞっとrùng mình, khiếp vía
16ひがい被害thiệt hại
17しゃたい車体thân xe
18まもる守るbảo vệ
19はねられる
bị tông
20なげだす投げ出すném ra
21あたえる与えるgây ra (ảnh hưởng, thiệt hại)
22かのうせい可能性khả năng
23はしる走るchạy
24ふちゅうい不注意bất cẩn, không để ý
25つよい強いmạnh
26ちからsức mạnh
27じめん地面mặt đất
28たおす倒すlàm té ngã
29きそく規則quy tắc, luật lệ
30まんなか真ん中chính giữa
31ぐたいてき具体的cụ thể
32そうぞうする想像するtưởng tượng, mường tượng
33のぞむ望むmong muốn
34きけん危険nguy hiểm
35よそうする予測するdự đoán
36もとめる求めるyêu cầu

Ngữ Pháp

C7_B1 ~ことだ

Mẫu câu~ことだ
Cấu trúc

Vる  ことだ

Vない

Ý nghĩa &

Cách dùng

nên/ không nên ~

「~したほうがいい」という意味で、アドバイスしたり、注意したりする時に使う。

1.

疲れを取るためには、よく寝ることだ。

Nên ngủ thật ngon để xua tan mệt mỏi.

 

疲れ(つかれ)  取る(とる)  寝る(ねる)

2.

環境のことを考えるなら、電気や水の無駄づかいをやめることだ。

Nên dừng việc tiêu xài hoang phí điện và nước... nếu nghĩ đến môi trường.

 

環境(かんきょう)  考える(かんがえる)  電気(でんき)  水(みず)  無駄遣い(むだづかい)

3.

成功するためには、どんなに大変でも、最後まであきらめないことだ。

Để thành công thì cho đến lúc cuối cùng cũng không nên từ bỏ dù khó khăn thế nào đi nữa.

 

成功する(せいこうする)  大変(たいへん)  最後(さいご)

4.

駅で迷ったら、駅員に聞くことだ。親切に教えてくれるよ。

Nếu bị lạc ở ga thì nên hỏi nhân viên nhà ga. Họ sẽ tử tế chỉ cho đấy!

 

駅(えき)  迷う(まよう)  駅員(えきいん)  聞く(きく)  親切(しんせつ)  教える(おしえる)

C4_B3~べきだ/~べきではない

Mẫu câu

~べきだ

~べきではない

Cấu trúc

Vる べきだ

*する→すべきだ

Ý nghĩa &

Cách dùng

nên, phải ~

「当然~しなければならないと思う」という話し手の強い意見を表す。
1.

借りたお金は返すべきだ。

Tiền đã mượn thì phải trả.

 

借りる(かりる)  お金(おかね)  返す(かえす)

2.

部屋に入る前に、一言「失礼します」と挨拶するべきだ。

Trước khi vào phòng thì nên lên tiếng chào một lời là "Xin lỗi!"

 

部屋(へや)  入る(はいる)  前(まえ)  一言(ひとこと)  失礼する(失礼する)  挨拶する(あいさつする)

3.

上司に対しても、悪いことは悪いとはっきり言うべきだ。

Dù là đối với cấp trên thì những chuyện không tốt cũng nên nói rõ ra là nó không tốt.

 

上司(じょうし)  対して(たいして)  悪い(わるい)  言う(いう)

4.

アルコールに弱い人は、勧められても酒を飲むべきではない。

Những người uống bia rượu kém thì không nên uống rượu dù được mời mọc thế nào đi nữa.

 

弱い(よわい)  人(ひと)  勧める(すすめる)  酒(さけ)  飲む(のむ)

5.

子供に1日に2時間以上も、テレビでゲームをさせるべきではない。

Không nên cho phép trẻ em chơi game điện tử hơn 2 giờ 1 ngày.

 

子供(こども)  1日(いちにち) 2時間(にじかん)  以上(いじょう)

Tham Khảo Thêm

None

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.