Tra cứu

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題1_漢字の読み_P1

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題1_漢字の読み_P1
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題1_漢字の読み_P2
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題1_漢字の読み_P3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題2_文字表記_1
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題2_文字表記_2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_01
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_02
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_03
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_04
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_05
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_06
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_07
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_08
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_09
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_10
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_11
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題3_語彙語形成_12

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題4_語彙文脈規定_01
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題4_語彙文脈規定_02
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題4_語彙文脈規定_03
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題4_語彙文脈規定_04
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題4_語彙文脈規定_05

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題5_語彙言い換え類義_01
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題5_語彙言い換え類義_02
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題5_語彙言い換え類義_03
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題5_語彙言い換え類義_04
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題5_語彙言い換え類義_05

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_01
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_02
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_03
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_04
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_05
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_06
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_07
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題6_語彙_用法_08

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題7_文法_文法形式の判断_01
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題7_文法_文法形式の判断_02
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題7_文法_文法形式の判断_03
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題7_文法_文法形式の判断_04
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題7_文法_文法形式の判断_05

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題8_文法_文の組み立て_01
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題8_文法_文の組み立て_02
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題8_文法_文の組み立て_03
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題8_文法_文の組み立て_04
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題8_文法_文の組み立て_05
N2_gokaku_dekiru_第1部_問題8_文法_文の組み立て_06

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題9_文法_文章の文法_問1

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題9_文法_文章の文法_問2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題9_文法_文章の文法_問3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題9_文法_文章の文法_問4

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題9_文法_文章の文法_問5

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題9_文法_文章の文法_問6

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題10_読解_内容理解_問1

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題10_読解_内容理解_問2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題10_読解_内容理解_問3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題10_読解_内容理解_問4

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題10_読解_内容理解_問5

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題10_読解_内容理解_問6

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題11_読解_内容理解_問1

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題11_読解_内容理解_問2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題12_読解_統合理解_問1

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題13_読解_主張理解_問1

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題11_読解_内容理解_問3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題12_読解_統合理解_rei

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題12_読解_統合理解_問2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題12_読解_統合理解_問3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題12_読解_統合理解_問4

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題13_読解_主張理解_問2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題13_読解_主張理解_問3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題13_読解_主張理解_問4

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題13_読解_主張理解_問5

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題14_読解_情報検索_例

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題14_読解_情報検索_問1

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題14_読解_情報検索_問2

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題14_読解_情報検索_問3

N2_gokaku_dekiru_第1部_問題14_読解_情報検索_問4
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題1_課題理解
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題1_課題理解_Script
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題2_ポイント理解
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題2_ポイント理解_Script
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題3_概要理解
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題3_概要理解_Script
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題4_即時応答
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題4_即時応答_Script_A
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題4_即時応答_Script_B
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題5_統合理解
N2_gokaku_dekiru_第1部_聴解_問題5_統合理解_Script
N2_gokaku_dekiru_第2部_総復習問題_聴解
N2_gokaku_dekiru_第2部_総復習問題_聴解_script
BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.