Tra cứu

Free-Mỗi ngày 10 phút ôn Kanji -Goi (N4)


[Bài học hôm nay: Chủ Nhật, 24/09/2023) – Miễn phí]

Nhập Hiragana tương ứng

TTHán TựHiragana
1勤める Đáp án: つとめる
2休む Đáp án: やすむ
3掛ける Đáp án: かける
4過ごす Đáp án: すごす
5寄る Đáp án: よる
6召し上がる Đáp án: めしあがる
7ご覧になる Đáp án: ごらんになる
8ご存じです Đáp án: ごぞんじです
9灰皿 Đáp án: はいざら
10旅館 Đáp án: りょかん
11会場 Đáp án: かいじょう
12バス停 Đáp án: バスてい
13貿易 Đáp án: ぼうえき
14 Đáp án: さま
15帰りに Đáp án: かえりに
16遠慮なく Đáp án: えんりょなく
17失礼いたします Đáp án: しつれいいたします
18出す Đáp án: だす
19講師 Đáp án: こうし
20多くの Đáp án: おおくの
21作品 Đáp án: さくひん
22受賞する Đáp án: じゅしょうする
23世界的に Đáp án: せかいてきに
24作家 Đáp án: さっか
25長男 Đáp án: ちょうなん
26障害 Đáp án: しょうがい
27お持ちです Đáp án: おもちです
28作曲 Đáp án: さっきょく
29活動 Đáp án: かつどう

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.