Tra cứu

Free-Mỗi ngày 10 phút ôn Kanji -Goi (N4)


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Hai, 22/04/2024) – Miễn phí]

Nhập Hiragana tương ứng

TTHán TựHiragana
1数える Đáp án: かぞえる
2測る Đáp án: はかる
3量る Đáp án: はかる
4確かめる Đáp án: たしかめる
5合う Đáp án: あう
6出発する Đáp án: しゅっぱつする
7到着する Đáp án: とうちゃくする
8酔う Đáp án: よう
9危険 Đáp án: きけん
10必要 Đáp án: ひつよう
11宇宙 Đáp án: うちゅう
12地球 Đáp án: ちきゅう
13忘年会 Đáp án: ぼうねんかい
14新年会 Đáp án: しんねんかい
15二次会 Đáp án: にじかい
16大会 Đáp án: たいかい
17 Đáp án: おもて
18返事 Đáp án: へんじ
19申し込み Đáp án: もうしこみ
20 Đáp án: うら
21 Đáp án: きず
22長さ Đáp án: ながさ
23重さ Đáp án: おもさ
24高さ Đáp án: たかさ
25大きさ Đáp án: おおきさ
26便 Đáp án: びん
27 Đáp án: ごう
28 Đáp án:
29 Đáp án: ほん
30 Đáp án: はい
31以上 Đáp án: いじょう
32以下 Đáp án: いか
33成績 Đáp án: せいせき
34様子 Đáp án: ようす
35事件 Đáp án: じけん
36爆弾 Đáp án: ばくだん
37積む Đáp án: つむ
38運転手 Đáp án: うんてんしゅ
39離れた Đáp án: はなれた
40急に Đáp án: きゅうに

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.