Tra cứu

Free-Mỗi ngày 10 phút ôn Kanji -Goi (N4)


[Bài học hôm nay: Thứ Sáu, 20/05/2022) – Miễn phí]

Nhập Hiragana tương ứng

TTHán TựHiragana
1掛ける Đáp án: かける
2飾る Đáp án: かざる
3並べる Đáp án: ならべる
4植える Đáp án: うえる
5戻す Đáp án: もどす
6片づける Đáp án: かたづける
7予定 Đáp án: きめる
8知らせる Đáp án: しらせる
9相談する Đáp án: そうだんする
10予習する Đáp án: よしゅうする
11復習する Đáp án: ふくしゅうする
12お子さん Đáp án: おこさん
13授業 Đáp án: じゅぎょう
14講義 Đáp án: こうぎ
15予定 Đáp án: よてい
16案内書 Đáp án: あんないしょ
17ごみ箱 Đáp án: ごみばこ
18人形 Đáp án: にんぎょう
19花瓶 Đáp án: かびん
20 Đáp án: かがみ
21引き出し Đáp án: ひきだし
22玄関 Đáp án: げんかん
23廊下 Đáp án: ろうか
24 Đáp án: かべ
25 Đáp án: いけ
26交番 Đáp án: こうばん
27元の所 Đáp án: もとのところ
28周り Đáp án: まわり
29真ん中 Đáp án: まんなか
30 Đáp án: すみ
31予定表 Đáp án: よていひょう
32希望 Đáp án: きぼう
33丸い Đáp án: まるい
34 Đáp án: つき
35地球 Đáp án: ちきゅう
36 Đáp án: いや
37目が覚める Đáp án: めがさめる

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.