Tra cứu

Free-Mỗi ngày 10 phút ôn Kanji -Goi (N4)


[Bài học hôm nay: Thứ Sáu, 09/06/2023) – Miễn phí]

Nhập Hiragana tương ứng

TTHán TựHiragana
1褒める Đáp án: ほめる
2誘う Đáp án: さそう
3輸出する Đáp án: おこす
4招待する Đáp án: しょうたいする
5頼む Đáp án: たのむ
6注意する Đáp án: ちゅういする
7踏む Đáp án: ふむ
8壊す Đáp án: こわす
9汚す Đáp án: よごす
10行う Đáp án: おこなう
11輸入する Đáp án: ゆにゅうする
12翻訳する Đáp án: ほんやくする
13発明する Đáp án: はつめいする
14発見する Đáp án: はっけんする
15輸出する Đáp án: ゆしゅつする
16設計する Đáp án: せっけいする
17 Đáp án: こめ
18 Đáp án: むぎ
19石油 Đáp án: せきゆ
20原料 Đáp án: げんりょう
21泥棒 Đáp án: どろぼう
22警官 Đáp án: けいかん
23建築家 Đáp án: けんちくか
24科学者 Đáp án: かがくしゃ
25漫画 Đáp án: まんが
26世界中 Đáp án: せかいじゅう
27埋め立てます Đáp án: うめたてます
28技術 Đáp án: ぎじゅつ
29土地 Đáp án: とち
30騒音 Đáp án: そうおん
31利用する Đáp án: りようする
32豪華 Đáp án: ごうか
33彫刻 Đáp án: ちょうこく
34眠る Đáp án: ねむる
35彫る Đáp án: ほる
36仲間 Đáp án: なかま
37一生懸命 Đáp án: いっしょうけんめい

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.