Tra cứu

Free-Mỗi ngày 30 phút học nghe (N1)


[Bài học hôm nay: Chủ Nhật, 25/10/2020) – Miễn phí]

まず、話すを聞いてください。それから、二つ質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最もよいものを一つ選んでください。 まず、話すを聞いてください。それから、二つ質問を聞いて、それぞれ問題用紙の1から4の中から、最もよいものを一つ選んでください。

1.

2.

 

*48
大学職員:913.5
1420
20.529
29.543
43.550
50.559.5
6072.5
------------------------------
M:73.577
F:77.581.4
M:81.784.7
F:85.190.9
M:91.295.2
F:95.597.5
M:97.8100
F:100.3105
M:105.6107.8
F:108.2111.2
M:111.5112
質問1117123
質問2130136

TTMục từHán TựNghĩa
1まどぐち窓口cửa bán vé, quầy giao dịch
2せっち設置sự thành lập, lắp đặt
3とうろく登録sự đăng ký
4いらい依頼sự nhờ vả, sự yêu cầu
5さいがい災害thảm họa, tai hoạ
6じょせつ除雪cào tuyết
7かいじょ介助hỗ trợ, chăm sóc
8ぶっし物資vật tư, phẩm vật
9うんぱん運搬sự vận tải, sự chuyên chở, sự vận chuyển
10ひなんじょ避難所nơi tỵ nạn, nơi sơ tán
11たいざい滞在sự lưu lại, sự tạm trú
12くさかり草刈りsự cắt cỏ, cắt cỏ
13げんてい限定sự quy định giới hạn
14じゅうろうどう重労働công việc nặng nhọc
15しょうがい障害trở ngại, chướng ngại
16じぜんに事前にtrước
17ゆういぎ有意義có ý nghĩa, đáng giá, có ích
18そそっかしい
hấp tấp, vội vàng, cẩu thả

 

解説None

会話練習

♦ Hướng dẫn: Luyện nói trôi chảy với nội dung bên dưới.

 

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Liên hệ

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.