Tra cứu

Free-Mỗi ngày một bài Dokkai N1


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Ba, 11/12/2018) – Miễn phí]

次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして、最もよいものを、1• 2 • 3 • 4から一つ選びなさい。

 

1.
1
2
3
4

 

2.
1
2
3
4

 

3.
1
2
3
4

 

4.
1
2
3
4

 

Bài Dịch

Nếu quan sát kĩ sinh thái của khỉ thì sẽ hiểu rõ tại sao chúng ta phải chào hỏi.

Nghĩa là, chào hỏi là biện pháp phòng tránh trong tiến trình gặp nhau sát hại nhau rồi biến thế giới đó thành cái của mình.

Thế nhưng, điều không được nhầm lẫn ở điểm này đó là thông qua việc chào hỏi, không phải khỉ hiểu để cùng chia sẻ thế giới đó.

Mà là ngược lại.

Bằng việc chào hỏi, khỉ xác nhận rằng mỗi cá nhân sẽ tồn tại ở một thế giới riêng, và hiểu rằng đôi khi điều đó chỉ giao nhau tại 1 điểm đó mà thôi, do đó, chúng biết là không cần thiết phải sát hại nhau.

Tức là, chào hỏi là việc xác nhận vị trí tồn tại của mỗi cá thể trên thế giới là đang đi qua nhau.

Bằng chứng là khỉ sẽ kịch liệt khai trừ đối với những ai tiến tới gần với ý định sở hữu chung thế giới.

Ngược lại, những con sống theo bầy đàn thì cho dù xếp chồng lên nhau, nhưng do chúng được xác nhận là tồn tại ở thế giới riêng khác nhau về vị trí, nên chỉ cần thỉnh thoảng chào hỏi nhau để xác nhận thì sẽ không cần xâm hại lẫn nhau.

Điều này có lẽ là quan trọng.

Chào hỏi thông thường được cho là tiến trình để xác nhận những người gặp nhau là vô hại với nhau, bản thân điều đó là không sai, nhưng những lúc như vậy, không phải chúng ta cùng có chung một thế giới, mà đã hoàn toàn tách rời thành những thế giới riêng, chính điều mày mới là vô hại.

Tức là, việc chào hỏi bao hàm yếu tố ma thuật kiểu như phát ra lời cảnh báo rằng đối phương không được lại gần thế giới của mình thêm nữa, đồng thời phong tỏa đóng chặt đối phương trong thế giới của họ.

Chúng ta thường hay chào hỏi với những người thân quen và hoàn toàn không chào với những người xa lạ.

Tức là, đối với chúng ta, những người thân quen thì dễ trở nên có hại, do đó cần nỗ lực chào hỏi nhiều lần để biến thành họ thành vô hại, ngược lại, những người không quen biết thì lại vô hại, nên dĩ nhiên là không cần cố gắng một lần nữa đưa họ thành vô hại làm gì nữa.

Có thể nói chào hỏi là cái nên "thôi đừng bỏ sự thân thiết vào" đúng hơn là cái "bỏ sự thân thiết vào" như người ta trước nay thường nói.

Những người thân thiết thì "Ừm, đến đây thôi" sẽ là dáng vẻ đúng trong chào hỏi.

Từ Vựng

TTMục từHán TựNghĩa
1せいたい
生態
sinh thái
2かんさつする
観察する
quan sát
3そうご
相互
lẫn nhau
4ころしあう
殺しあう
giết nhau
5かいひさく
回避策
biện pháp phòng tránh
6ごかい
誤解
hiểu lầm
7きょうゆうする
共有する
cùng sở hữu
8りょうかいする
了解する
hiểu
9ぎゃく

ngược lại
10そんざいする
存在する
tồn tại
11こうさする
交叉する
giao nhau
12いそう
位相
vị trí tương đối
13しょうこ
証拠
chứng cứ
14もうれつ
猛烈
mạnh liệt, dữ dội
15はいじょする
排除する
bài trừ, loại bỏ
16ぐんせいする
群棲する
sống thành bầy đàn
17しんりゃくする
侵略する
xâm lược
18おそらく
恐らく
rất có thể
19むがい⇔ゆうがい
無害⇔有害
vô hại - có hại
20ぶんりする
分離する
phân ly, tách ra
21きんせつする
近接する
tiếp cận
22ふうさする
封鎖する
phong tỏa
23じゅじゅつてき
呪術的
phép thuật, ma mị
24ようそ
要素
yếu tố
25ふくむ
含む
bao hàm
26くりかえす繰り返すlặp đi lặp lại
27じゅうらい従来từ trước đến nay

Ngữ Pháp

None

Tham Khảo Thêm

None

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.