Tra cứu

Free-Mỗi ngày một bài Dokkai N1


[Bài học hôm nay: Chủ Nhật, 18/04/2021) – Miễn phí]

次の文章を読んで、後の問いに対する答えとして、最もよいものを、1・2・3・4から一つ選びなさい。

 

21.
1234

22.
1234

23.
1234

24.
1234

 

Bài Dịch

Nói về nghệ thuật mới, trước khi chủ trương là nghệ thuật lúc nào cũng phải làm mới, thì tôi muốn làm rõ vấn đề "Cái mới là gì?"

Trước hết, chúng ta hãy thử suy nghĩ về cái từ gọi là mới.
Thật không ngờ, nó bao hàm cả vấn đề to lớn.
Trước nhất là có thể thấy sự hỗn loạn trong cách sử dụng từ này.
Chẳng hạn, cái mới là cái thuần khiết vô điều kiện, là cái có được sự kì vọng sáng sủa, khi có nó thì mình mới tìm ra lẽ sống, hệt như khí ô-xi vậy.
Nhắc mới nhớ, điều này trái lại còn được sử dụng với ý nghĩa không tốt, đúng như tôi nghĩ.
Nghĩa là, nó còn là đại từ có cảm giác nhẹ nhàng bềnh bồng, non nớt, chưa thuần thục, không có gì chắc chắn một cách vô điều kiện.
Trong cùng một từ, nhưng nó có 2 mặt và được gắn cho giá trị tương phản như thế này.
Một mặt là sức hút mãnh liệt, càng tuyệt đối bao nhiêu thì mặt kia lại phản bác một cách đối cực bấy nhiêu, có cảm giác mạnh mẽ rằng nó có ý xấu.
Trong khi điều này kết thúc bởi từ mang tính trừu tượng thì với tư cách là từ mang tính xã hội thì khi bắt đầu được chia một cách đối lập theo thế hệ mới cũ, nó bao hàm ý nghĩa sâu sắc một cách ngoài mong đợi.
Cần phải nhìn thấy được là rốt cục sự đối lập này xuất hiện vì lý do gì và như thế nào.
Hãnh diện với cái mới, thể hiện ra bên ngoài như là sức hút to lớn là thế hệ trẻ quyết tâm với điều đó, đối lập với sự hăng hái này là quyền uy cũ, phê phán, làm gián đoạn bởi chuẩn đạo đức đã có từ trước.
Trong thời đại thế giới tươi mới và năng động, thì cái mới được tiếp nhận như là sức hút lộng lẫy, sức trẻ sẽ sát lại gần một cách kì vọng.
Nhưng trái lại, trong thời đại đình trệ không sôi nổi thì phía quyền uy cũ sẽ chiếm ưu thế, kiềm chế cái mới và đóng chặt các đoàn thể chính trị của chúng ta.
Chẳng hạn, thử nhìn lại xung quanh chúng ta, phản công và phòng ngự mang tính vận mệnh này có thể thấy một cách rõ rệt.
Đằng sau cách sử dụng từ ngữ là lập trường đối lập không thể hòa hợp được với nhau, là sự đứt đoạn mang tính thời đại.
Mặc dù vậy, sự hỗn loạn xảy ra là do cùng là một từ ngữ nhưng lại chủ trương suy nghĩ khác nhau.
Nói như vậy, có thể sẽ cảm thấy giống như đang dùng cách nói thiên vị từ lập trường của người nghệ sĩ mới, phân chia quá rạch ròi sự đối lập của cũ và mới mang tính tạo hình.
Thế nhưng, nếu gỡ bỏ sợi dây lịch sử, thì ở thời đại nào cũng có sự đối lập tàn nhẫn giữa cái cũ và cái mới, cái mới sẽ phủ định, đả đảo thời đại trước và phát triển lên.
Nếu chỉ nghĩ thời đại của mình thì cách nhìn nhận sự việc thế nào cũng sẽ dễ dàng rơi vào một cách thiển cận, cho nên dù có đi đến đâu cũng nên nhìn rộng, quan sát một cách điềm tĩnh.

Từ Vựng

TTMục từHán TựNghĩa
1こんらん
混乱
hỗn loạn
2せいじゅん
清純
thuần khiết
3さんそ
酸素
khí ôxi
4みじゅく未熟non nớt, chưa thuần thục
5かっことした確固としたchắc chắn
6けいちょうふはく軽佻浮薄nhẹ nhàng bềnh bồng
7だいめいし代名詞đại từ
8きょうれつな強烈なmãnh liệt
9みりょく魅力sức hút
10ぜったいてき絶対的tuyệt đối
11たいきょくてき対極的mang tính đối cực
12はんぱつする反発するphản bác
13けはい気配cảm giác
14ちゅうしょうご抽象語từ ngữ trừu tượng
15おもいのほか思いのほかngoài mong đợi
16いみあい意味あいý nghĩa, lý do
17みきわめる見きわめるnhìn ra được
18けんい権威quyền uy
19きせい既成đã có từ trước
20モラルđạo đức
21ひはんする批判するphê phán
22しゃだんする遮断するlàm gián đoạn
23しんせん新鮮tươi mới
24クローズアップsát lại gần, cận cảnh
25じんえい陣営đoàn thể chính trị
26こうぼう攻防phản công và phòng ngự
27だんそう断層đứt đoạn
28ずしきてき図式的mang tính tạo hình
29みびいき身びいきthiên vị
30あらゆるtất cả
31ざんこくな残酷なtàn khốc
32ひていする否定するphủ định
33うちたおす打ち倒すđả đảo
34きんしがんてき近視眼的thiển cận
35おちいるrơi vào
36かんさつする観察するquan sát

Ngữ Pháp

None

Tham Khảo Thêm

None

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.