Tra cứu

Free-Mỗi ngày 10 phút ôn Kanji -Goi (N5)


[Bài học hôm nay: Thứ Sáu, 20/05/2022) – Miễn phí]

Nhập Hiragana tương ứng

TTHán TựHiragana
1行く Đáp án: いく
2来る Đáp án: くる
3帰る Đáp án: かえる
4学校 Đáp án: がっこう
5 Đáp án: えき
6飛行機 Đáp án: ひこうき
7 Đáp án: ふね
8電車 Đáp án: でんしゃ
9地下鉄 Đáp án: ちかてつ
10新幹線 Đáp án: しんかんせん
11自転車 Đáp án: じてんしゃ
12歩いて Đáp án: あるいて
13 Đáp án: ひと
14友達 Đáp án: ともだち
15 Đáp án: かれ
16彼女 Đáp án: かのじょ
17家族 Đáp án: かぞく
18一人で Đáp án: ひとりで
19先週 Đáp án: せんしゅう
20今週 Đáp án: こんしゅう
21来週 Đáp án: らいしゅう
22先月 Đáp án: せんげつ
23今月 Đáp án: こんげつ
24来月 Đáp án: らいげつ
25去年 Đáp án: きょねん
26来年 Đáp án: らいねん
27 Đáp án: がつ
28何月 Đáp án: なんがつ
291日 Đáp án: ついたち
302日 Đáp án: ふつか
313日 Đáp án: みっか
324日 Đáp án: よっか
335日 Đáp án: いつか
346日 Đáp án: むいか
357日 Đáp án: なのか
368日 Đáp án: ようか
379日 Đáp án: ここのか
3810日 Đáp án: とおか
3914日 Đáp án: じゅうよっか
4020日 Đáp án: はつか
4124日 Đáp án: にじゅうよっか
42 Đáp án: にち
43何日 Đáp án: なんにち
44誕生日 Đáp án: たんじょうび
45普通 Đáp án: ふつう
46急行 Đáp án: きゅうこう
47特急 Đáp án: とっきゅう
48 Đáp án: つぎ
49番線 Đáp án: ばんせん

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.