Tra cứu

Free-Mỗi ngày 10 phút ôn Kanji -Goi (N5)


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Hai, 24/02/2020) – Miễn phí]

Nhập Hiragana tương ứng

TTHán TựHiragana
1起きる Đáp án: おきる
2寝る Đáp án: ねる
3働く Đáp án: はたらく
4休む Đáp án: やすむ
5勉強する Đáp án: べんきょうする
6終わる Đáp án: おわる
7銀行 Đáp án: ぎんこう
8郵便局 Đáp án: ゆうびんきょく
9図書館 Đáp án: としょかん
10美術館 Đáp án: びじゅつかん
11 Đáp án: いま
12 Đáp án:
13 Đáp án: ふん/ぷん
14 Đáp án: はん
15何時 Đáp án: なんじ
16何分 Đáp án: なんぷん
17午前 Đáp án: ごぜん
18午後 Đáp án: ごご
19 Đáp án: あさ
20 Đáp án: ひる
21晩(夜) Đáp án: ばん(よる)
22今晩 Đáp án: こんばん
23休み Đáp án: やすみ
24昼休み Đáp án: ひるやすみ
25毎朝 Đáp án: まいあさ
26毎晩 Đáp án: まいばん
27毎日 Đáp án: まいにち
28月曜日 Đáp án: げつようび
29火曜日 Đáp án: かようび
30水曜日 Đáp án: すいようび
31木曜日 Đáp án: もくようび
32金曜日 Đáp án: きんようび
33土曜日 Đáp án: どようび
34日曜日 Đáp án: にちようび
35何曜日 Đáp án: なんようび
36何番 Đáp án: なんばん
37大変 Đáp án: たいへん
38お願いします Đáp án: おねがいします

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Liên hệ

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.