Tra cứu

Free-Mỗi ngày 30 phút học Từ Mới (N4-N3-N2)


[Bài học hôm nay: Thứ Sáu, 17/08/2018) – Miễn phí]

言葉

ちょろちょろ(~する)

水などが少しずつ流れる音やようす。(~流れる、~出る)。小さいものが、すばしこく動きまわるようす。(~する、~動く)

Miêu tả trạng thái hay âm thanh nhỏ từng giọt của nước hoặc chất lỏng gì đó( thường đi kèm với động từ ~流れる、~出る)

Hoặc miêu tả trạng thái của sự việc nhỏ chuyển động xung quanh, thường đi kèm với ~する, hoặc động từ ~動く.


1. 水道の水がちょろちょろ流れている。

Nước máy đang rò rỉ.

2. 子供がちょろちょろしていて、仕事のじゃまだ。

Vì đứa con cứ chạy lăng xăng xung quanh nên làm phiền đến công việc của tôi.

たらたら

液体が続けて、流れ落ちるようす。(~流れる、~だれる)

Miêu tả trạng thái chất lỏng cứ tiếp tục chảy nhỏ giọt, không ngừng ( thường đi kèm với động từ ~流れる、~だれる.


1. あせがたらたら流れた。

Mồ hôi đổ từng giọt từng giọt.

2. うでから血がたらたらたれている。

Máu từ cánh tay chảy không ngừng.

ぽたぽた

水などどが続けて、たれて落ちる音やようす。(~落ちる、~たれる)

Miêu tả trạng thái hay âm thanh của nước hay chất lỏng cứ tiếp tục chảy nhỏ giọt không ngừng ( thường đi kèm với động từ  ~落ちる、~たれる)


1. 洗濯物から水がぽたぽたたれている。

Nước từ quần áo mới giặt chảy nhỏ giọt.

2. ひたいから汗がぽたぽた落ちた。

Mồ hôi từ trán chảy nhỏ giọt xuống.

ぽろぽろ

小さいものが、続けて、こぼれ落ちるようす。(~こぼれる、~落ちる)

Miêu tả tình trạng nước hay những chất lỏng cứ tiếp tục rơi xuống, chảy xuống ( thường đi kèm với các động từ ~こぼれる、~落ちる)


1. 彼女の目から涙がぽろぽろこぼれた。

Nước mắt cô ấy cứ chảy ra đầm đìa.

2. はしの使い方がへたで、ご飯つぶがぽろぽろ落ちた。

Vì không biết cách cầm đũa nên những hột cơm cứ rơi xuống liên tục.


ぱらぱら

雨のどが少し降ったり、ものが少し落ちてきたりする音やようす。(~降る、~落ちる)

Miêu tả trạng thái hay âm thanh của những vật nhỏ rơi xuống nhẹ nhàng, chẳng hạn như mưa rơi li ti (thường sử dụng với động từ ~降る、~落ちる).


1. 雨がぱらぱら降ってきた。

Những hạt mưa rơi xuống tí tách.

2. 木の葉がぱらぱら落ちてきた。

Lá cây rơi xuống lác đác.

練習問題

問題1. 適当なほうを選びなさい。

--
--
--
--
--

問題2. (  )に入れるのにもっとも適当なものを下から選びなさい。(一回ずつ使う事)

ABCE
ABDE
ABCD
ABCE
ABDE

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.