Tra cứu

N3 合格できる

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai01_P1
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai01_P2
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai02_P1
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai02_P2
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai03_P1
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai03_P2
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai03_P3
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai04_P1
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai04_P2
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai05_P1
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai05_P2
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai05_P3
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai05_P4
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai01_P1 (文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai01_P2 (文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai02_P1 (文法_並べ替えて文を作る)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai02_P2 (文法_並べ替えて文を作る)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai03_P1 (文章に_文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai03_P2 (文章に_文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai03_P3 (文章に_文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai03_P4 (文章に_文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai03_P5 (文章に_文保形式)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P01(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P02(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P03(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P04(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P05(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P06(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P07(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P08(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P09(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P10(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P11(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai04_P12(短文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai05_P1(中文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai05_P2(中文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai05_P3(中文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai05_P4(中文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai05_P5(中文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai05_P6(中文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai06_P1(長文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai06_P2(長文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai06_P3(長文)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai07_P1 (情報)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai07_P2 (情報)
N3_gokaku_dekiru_Phan02_Mondai07_P3 (情報)
N3_gokaku_dekiru_Phan03_Mondai01 (Choukai)
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai02_P1 (choukai)_A
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai03_P1_(choukai)_A
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai04_P1 (choukai)
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai05_P1 (choukai)
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai05_P2
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai02_P1 (choukai)_B
N3_gokaku_dekiru_Phan01_Mondai03_P1_(choukai)_B

BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

NGUYEN THANH DON: ko có phần này ha? ad
11:12:53 ngày 25-12-1975

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.