Tra cứu

DANH SÁCH

日本語を話そう_LIST Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 1_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 1_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 1_phần 3 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 1_phần 4 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 2_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 2_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 3_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 3_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 4_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 4_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 5_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 5_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 6_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 6_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 7_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 7_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 8_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 8_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 9_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 9_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 10_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 10_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 11_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 11_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 12_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 12_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 13_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 13_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 14_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 14_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 15_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 15_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 16_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 16_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 17_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 17_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 18_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 18_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 19_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 19_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 20_phần 1 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _Bài 20_phần 2 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 01 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 02 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 03 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 04 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 05 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 06 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 07 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 08 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 09 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 10 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 11 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 12 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 13 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 14 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 15 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 16 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 17 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 18 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 19 Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 20

Luyện Hội Thoại_Sơ cấp _renshuu_Bài 06

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

Vui lòng để xem phần nội dung bài học này!!!

+ Nếu bạn chưa có tài khoản, vui lòng Click vào đây để đăng ký tài khoản.

+ Nếu quên thông tin đăng nhập, vui lòng Click vào đây để yêu cầu cung cấp lại thông tin tài khoản.


BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 720
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.