Tra cứu

DANH SÁCH

みんなの日本語_聴解_LIST Bài 1 - はじめまして (Phần 5_Luyện nghe) (Minnano Nihongo) Bài 2 - ほんの 気持ちです (Phần 5_Luyện nghe) (Minnano Nihongo) Bài 3 - これを ください (Phần 5_Luyện nghe) (Minnano Nihongo) Bài 4 - そちらは 何時から 何時までですか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 5 - 甲子園へ いきますか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 6 - いっしょに いきませんか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 7 - ごめんください(Phần 5_Luyện nghe) Bài 8 - そろそろ しつれいします(Phần 5_Luyện nghe) Bài 9 - 残念です(Phần 5_Luyện nghe) Bài 10 - チリソースは ありませんか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 11 - これ、お願いします(Phần 5_Luyện nghe) Bài 12 - お祭りは どうでしたか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 13 - 別々に お願いします(Phần 5_Luyện nghe) Bài 14 - 梅田まで 行ってください(Phần 5_Luyện nghe) Bài 15 - ご家族は?(Phần 5_Luyện nghe) Bài 16 - 使い方を 教えてください(Phần 5_Luyện nghe) Bài 17 - どう しましたか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 18 - 趣味は なんですか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 19 - ダイエットは 明日から します(Phần 5_Luyện nghe) Bài 20 - 夏休みは どうするの?(Phần 5_Luyện nghe) Bài 21 - 私も そう思います(Phần 5_Luyện nghe) Bài 22 - どんな アパートが いいですか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 23 - どう やって行きますか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 24 - 手伝って くれますか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 25 - いろいろ お世話に なりました(Phần 5_Luyện nghe) Bài 26 - どこに ごみを 出したら いいですか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 27 - 何でも 作れるんですね(Phần 5_Luyện nghe) Bài 28 - お茶でも 飲みながら・・・・・・(Phần 5_Luyện nghe) Bài 29 - 忘れ物を して しまったんです(Phần 5_Luyện nghe) Bài 30 - チケットを 予約して おきます(Phần 5_Luyện nghe) Bài 31 - インターネットを 始めようと 思って います(Phần 5_Luyện nghe) Bài 32 - 病気かも しれません(Phần 5_Luyện nghe) Bài 33 - これは どういう 意味ですか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 34 - する とおりに して ください(Phần 5_Luyện nghe) Bài 35 - 旅行会社へ 行けば、わかります(Phần 5_Luyện nghe) Bài 36 - 頭と 体を 使うように して います(Phần 5_Luyện nghe) Bài 37 - 海を 埋め立てて 造られました(Phần 5_Luyện nghe) Bài 38 - 片付けるのが 好きなんです(Phần 5_Luyện nghe) Bài 39 - 遅れて、すみません(Phần 5_Luyện nghe) Bài 40 - 友達が できたか どうか、心配です(Phần 5_Luyện nghe) Bài 41 - 荷物を 預かって いただけませんか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 42 - ボーナスは 何に 使いますか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 43 - 優しそうですね(Phần 5_Luyện nghe) Bài 44 - この 写真みたいに して ください(Phần 5_Luyện nghe) Bài 45 - 一生懸命 練習したのに(Phần 5_Luyện nghe) Bài 46 - もうすぐ 着く はずです(Phần 5_Luyện nghe) Bài 47 - 婚約したそうです(Phần 5_Luyện nghe) Bài 48 - 休ませて いただけませんか(Phần 5_Luyện nghe) Bài 49 - よろしく お伝え ください(Phần 5_Luyện nghe) Bài 50 - 心から 感謝いたします(Phần 5_Luyện nghe)

みんなの日本語_聴解_LIST

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC MINNANO NIHONGO _ LUYỆN NGHE

No Tên bài học Ghi chú
1みんなの日本語 聴解 Bài 01Free
2みんなの日本語 聴解 Bài 02Thành viên VIP
3みんなの日本語 聴解 Bài 03Thành viên VIP
4みんなの日本語 聴解 Bài 04Thành viên VIP
5みんなの日本語 聴解 Bài 05Thành viên VIP
6みんなの日本語 聴解 Bài 06Thành viên VIP
7みんなの日本語 聴解 Bài 07Thành viên VIP
8みんなの日本語 聴解 Bài 08Thành viên VIP
9みんなの日本語 聴解 Bài 09Thành viên VIP
10みんなの日本語 聴解 Bài 10Thành viên VIP
11みんなの日本語 聴解 Bài 11Thành viên VIP
12みんなの日本語 聴解 Bài 12Thành viên VIP
13みんなの日本語 聴解 Bài 13Thành viên VIP
14みんなの日本語 聴解 Bài 14Thành viên VIP
15みんなの日本語 聴解 Bài 15Thành viên VIP
16みんなの日本語 聴解 Bài 16Thành viên VIP
17みんなの日本語 聴解 Bài 17Thành viên VIP
18みんなの日本語 聴解 Bài 18Thành viên VIP
19みんなの日本語 聴解 Bài 19Thành viên VIP
20みんなの日本語 聴解 Bài 20Thành viên VIP
21みんなの日本語 聴解 Bài 21Thành viên VIP
22みんなの日本語 聴解 Bài 22Thành viên VIP
23みんなの日本語 聴解 Bài 23Thành viên VIP
24みんなの日本語 聴解 Bài 24Thành viên VIP
25みんなの日本語 聴解 Bài 25Thành viên VIP
26みんなの日本語 聴解 Bài 26Thành viên VIP
27みんなの日本語 聴解 Bài 27Thành viên VIP
28みんなの日本語 聴解 Bài 28Thành viên VIP
29みんなの日本語 聴解 Bài 29Thành viên VIP
30みんなの日本語 聴解 Bài 30Thành viên VIP
31みんなの日本語 聴解 Bài 31Thành viên VIP
32みんなの日本語 聴解 Bài 32Thành viên VIP
33みんなの日本語 聴解 Bài 33Thành viên VIP
34みんなの日本語 聴解 Bài 34Thành viên VIP
35みんなの日本語 聴解 Bài 35Thành viên VIP
36みんなの日本語 聴解 Bài 36Thành viên VIP
37みんなの日本語 聴解 Bài 37Thành viên VIP
38みんなの日本語 聴解 Bài 38Thành viên VIP
39みんなの日本語 聴解 Bài 39Thành viên VIP
40みんなの日本語 聴解 Bài 40Thành viên VIP
41みんなの日本語 聴解 Bài 41Thành viên VIP
42みんなの日本語 聴解 Bài 42Thành viên VIP
43みんなの日本語 聴解 Bài 43Thành viên VIP
44みんなの日本語 聴解 Bài 44Thành viên VIP
45みんなの日本語 聴解 Bài 45Thành viên VIP
46みんなの日本語 聴解 Bài 46Thành viên VIP
47みんなの日本語 聴解 Bài 47Thành viên VIP
48みんなの日本語 聴解 Bài 48Thành viên VIP
49みんなの日本語 聴解 Bài 49Thành viên VIP
50みんなの日本語 聴解 Bài 50Thành viên VIP


BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.