Tra cứu

日本人の知らない日本語_LIST

Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.

Thời gian còn lại: 60 : 59
Số câu hỏi còn lại:
Hoàn thành
Tổng số câu hỏi: 0
Số câu đã chọn: 0
Số câu sai: 0
Tổng điểm: 0

DANH SÁCH CÁC PHẦN VIDEO

No Tên bài học VideoScript Ghi chú
01日本人の知らない日本語_Phần 01   Xem   XemFree
02日本人の知らない日本語_Phần 02   Xem   XemFree
03日本人の知らない日本語_Phần 03   Xem   XemFree
04日本人の知らない日本語_Phần 04   Xem   XemFree
05日本人の知らない日本語_Phần 05   Xem   XemFree
06日本人の知らない日本語_Phần 06   Xem   XemFree
07日本人の知らない日本語_Phần 07   Xem   XemFree
08日本人の知らない日本語_Phần 08   Xem   XemFree
09日本人の知らない日本語_Phần 09   Xem   XemFree
10日本人の知らない日本語_Phần 10   Xem   XemFree
11日本人の知らない日本語_Phần 11   Xem   XemFree
12日本人の知らない日本語_Phần 12   Xem   XemFree

   Xem">日本人の知らない日本語_P05_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P06_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P07_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P08_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P09_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P10_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P11_Script
   Xem">日本人の知らない日本語_P12_Script

BÌNH LUẬN DÀNH CHO THÀNH VIÊN

Vui lòng đăng nhập để sử dụng chức năng này

Xem tiếp Comment (admin Only)

BÌNH LUẬN THÔNG QUA TÀI KHOẢN FACEBOOK

Chú ý: Khi cần liên hệ hỏi đáp với ban quản trị, bạn không dùng comment facebook mà hỏi đáp thông qua Bình luận bên trên.

Đang xử lý

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: (08)35 100 555 - Hotline: 0933 666 750 - (+81)80 9501 7577 (Phone-Line-Facetime-Viber)
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.