Tra cứu

Free-Học Từ Vựng theo chủ đề - cấp độ N2


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Năm, 24/06/2021) – Miễn phí]

   Quay lại danh mục bài học

文型_接続表現

文型

日本は物価が高い。それで、バイトをしている。

友達と食事する予定だ。そこで、ネットで評判のいい店を調べた。

部下を叱った。すると、彼女は泣き出した。

彼女は人気がある。なぜなら、気が利くからだ。

最近、少しやせた。というのも、忙しいからだ。

明日はテストだが、勉強しない。つまり、あきらめたということだ。

弟はゲームが大好きで、いわゆるオタクだ。

この本はわかりやすい。その上、値段も安い。

先輩にごちそうしてもらった。そればかりか、家まで送ってもらった。

日本の冬は寒い。しかも、雪が降る。

彼は留学生だ。また、画家でもある。

けんかをして誤った。しかし、彼女は許してくれなかった。

昨日は飲み会だった。ところが、急に中止になった。

彼は誤ってきた。それでも、許せなかった。

この店のサービスは最悪だ。それにもかかわらず、客は多い。

勉強は嫌いだ。そうはいっても、しないわけにはいかない。

彼はアメリカに5年も留学していた。それにしては、英語が下手だ。

A大学は東京にある。一方、B大学は地方にある。

毎年、海外旅行に行く。ただ、去年は行けなかった。

テストは3時まで。ただし、延長する場合もある。

明日は運動会です。なお、昼ご飯はめいめい持ってきてください。

お問い合わせは、メールまたはお電話でどうぞ。

会議は月曜日がいいですか。それとも、火曜日がいいですか。

授業を終わります。ところで、マリアさんの欠席理由を誰か知っていますか。

さて、次の問題に進みましょう。

それでは、これで今日の授業を終わります。

Bài Dịch

文型Nghĩa

日本は物価が高い。それで、バイトをしている。

Vật giá ở Nhật đắt đỏ. Do đó, tôi làm thêm.

友達と食事する予定だ。そこで、ネットで評判のいい店を調べた。

Tôi dự định dùng bữa với bạn. Do vậy, tôi tìm trên mạng quán nào được đánh giá tốt.

部下を叱った。すると、彼女は泣き出した。

Tôi đã mắng cấp dưới. Thế là, cô ấy òa khóc.

彼女は人気がある。なぜなら、気が利くからだ。

Cô ấy rất được yêu mến. Lý do là cô ấy rất ân cần.

最近、少しやせた。というのも、忙しいからだ。

Gần đây, tôi ốm đi một chút. Là bởi vì bận rộn quá.

明日はテストだが、勉強しない。つまり、あきらめたということだ。

Ngày mai kiểm tra mà không học. Nghĩa là đã bỏ cuộc.

弟はゲームが大好きで、いわゆるオタクだ。

Em trai tôi rất thích chơi game, nói cách khác là otaku.

この本はわかりやすい。その上、値段も安い。

Quyển sách này dễ hiểu. Hơn nữa, giá lại rẻ.

先輩にごちそうしてもらった。そればかりか、家まで送ってもらった。

Tôi được đàn anh chiêu đãi. Không chỉ vậy, còn được chở về tận nhà.

日本の冬は寒い。しかも、雪が降る。

Mùa đông Nhật Bản lạnh. Chưa kể còn có tuyết rơi.

彼は留学生だ。また、画家でもある。

Anh ấy là du học sinh. Ngoài ra, còn là họa sỹ.

けんかをして誤った。しかし、彼女は許してくれなかった。

Cãi nhau xong tôi đã xin lỗi. Nhưng cô ấy không tha lỗi cho tôi.

昨日は飲み会だった。ところが、急に中止になった。

Hôm qua có tiệc nhậu. Nhưng đột ngột bị hủy.

彼は誤ってきた。それでも、許せなかった。

Anh ấy đã đến xin lỗi. Dù vậy, tôi không thể tha thứ.

この店のサービスは最悪だ。それにもかかわらず、客は多い。

Dịch vụ của tiệm này quá tệ. Vậy mà, khách lại đông.

勉強は嫌いだ。そうはいっても、しないわけにはいかない。

Tôi ghét học. Dù nói vậy cũng phải học.

彼はアメリカに5年も留学していた。それにしては、英語が下手だ。

Anh ấy du học Mỹ những 5 năm. Vậy mà tiếng Anh thật dở.

A大学は東京にある。一方、B大学は地方にある。

Đại học A nằm ở Tokyo. Mặt khác, đại học B nằm ở địa phương.

毎年、海外旅行に行く。ただ、去年は行けなかった。

Mỗi năm tôi đều đi du lịch nước ngoài. Có điều, năm ngoái không đi được.

テストは3時まで。ただし、延長する場合もある。

Bài kiểm tra đến 3 giờ. Nhưng cũng có trường hợp kéo dài.

明日は運動会です。なお、昼ご飯はめいめい持ってきてください。

Ngày mai là hội thao. Ngoài ra, mọi người hãy tự mình đem theo cơm trưa.

お問い合わせは、メールまたはお電話でどうぞ。

Vui lòng hỏi qua e-mail hoặc điện thoại.

会議は月曜日がいいですか。それとも、火曜日がいいですか。

Họp vào thứ hai được không? Hay là thứ ba mới được?

授業を終わります。ところで、マリアさんの欠席理由を誰か知っていますか。

Giờ học kết thúc. Mà này, có ai biết lý do bạn Maria vắng mặt không?

さて、次の問題に進みましょう。

Nào, chúng ta tiến đến câu hỏi tiếp theo.

それでは、これで今日の授業を終わります。

Vậy thì, giờ học hôm nay kết thúc tại đây.

Từ Vựng

TTMục từHán TựNghĩa

1

それで

 

Do đó, vì vậy

2

=だから

 

 

3

そのため

 

Vì vậy

4

そのけっか

その結果

Kết quả là

5

そこで

 

Do vậy

6

すると

 

Thế là

7

なぜなら

 

Lý do là

8

=なぜかというと

 

 

9

というのも

 

Là bởi vì

10

=というのは

 

 

11

つまり

 

Nghĩa là

12

ようするに

要するに

Nghĩa là

13

すなわち

 

Có nghĩa là

14

いわゆる

 

Nói cách khác

15

その上

 

Hơn nữa

16

=それに

 

 

17

そればかりか

 

Không chỉ vậy

18

=そればかりでなく

 

 

19

しかも

 

Chưa kể, hơn nữa

20

また

 

Ngoài ra

21

しかし

 

Nhưng

22

だが

 

Nhưng

23

けれども

 

Tuy nhiên

24

ところが

 

Tuy vậy, nhưng mà

25

それでも

 

Dù vậy

26

(それ)にもかかわらず

 

Vậy mà, bất chấp (điều đó)

27

そうはいっても

 

Dù nói vậy

28

といっても

 

Có nói vậy cũng

29

それにしては

 

Vậy mà

30

いっぽう

一方

Mặt khác, ngược lại

31

それに対して

 

Ngược lại

32

ただ

 

Có điều, tuy nhiên

33

ただし

 

Tuy nhiên, nhưng

34

もっとも

 

Nhưng

35

なお

 

Ngoài ra, hơn nữa, trái lại

36

または

 

Hoặc là

37

=あるいは

 

 

38

それとも

 

Hay là

39

ところで

 

Mà này, nhân tiện

40

さて

 

Nào, và bây giờ

41

それでは

 

Bây giờ thì, vậy thì

42

=では

 

 

43

それなら

 

Nếu vậy

44

それじゃ

 

Vậy thì

45

じゃ

 

Vậy

 

Test

TTHán TựHiragana
1それにしては Đáp án: Vậy mà
2といっても Đáp án: Có nói vậy cũng
3ただ Đáp án: Có điều, tuy nhiên
4それでも Đáp án: Dù vậy
5なぜなら Đáp án: Lý do là
6ところで Đáp án: Mà này, nhân tiện
7そのけっか Đáp án: Kết quả là
8そればかりか Đáp án: Không chỉ vậy
9それなら Đáp án: Nếu vậy
10さて Đáp án: Nào, và bây giờ
11というのも Đáp án: Là bởi vì
12つまり Đáp án: Nghĩa là
13また Đáp án: Ngoài ra
14それに対して Đáp án: Ngược lại
15しかし Đáp án: Nhưng
16それで Đáp án: Do đó, vì vậy
17すなわち Đáp án: Có nghĩa là
18いっぽう Đáp án: Mặt khác, ngược lại
19そこで Đáp án: Do vậy
20けれども Đáp án: Tuy nhiên
21なお Đáp án: Ngoài ra, hơn nữa, trái lại
22しかも Đáp án: Chưa kể, hơn nữa
23それでは Đáp án: Bây giờ thì, vậy thì
24いわゆる Đáp án: Nói cách khác
25それとも Đáp án: Hay là
26または Đáp án: Hoặc là
27もっとも Đáp án: Nhưng
28その上 Đáp án: Hơn nữa
29ところが Đáp án: Tuy vậy, nhưng mà
30そうはいっても Đáp án: Dù nói vậy
31すると Đáp án: Thế là
32そのため Đáp án: Vì vậy

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Điều khoản sử dụng - Chính sách quyền riêng tư

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Đăng nhập
Dùng tài khoản mạng xã hội:
Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
Bạn cần trợ giúp?
Kết quả kiểm tra
Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
Chia sẻ không thành công.
Kết quà kiểm tra:
Tổng số câu hỏi:
Số câu sai:
Điểm:
Số câu đã làm:
Số câu đúng:
Kết quả:
Chia sẻ kết quả trên Facebook:
Thông báo:
Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
Thời gian còn lại: 15 : 00
Đang xử lý...
Kết quả tra cứu cho từ khóa:
Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.