Tra cứu

Free-Học Từ Vựng theo chủ đề - cấp độ N2


[Bài học hôm nay: Thứ Bảy, 30/05/2020) – Miễn phí]

   Quay lại danh mục bài học

文型_産業

文型

私の田舎では米の生産が盛んだ。

需要と提供のバランスは重要だ。

この地域では、いちごを栽培している。

野菜は知り合いの農家から直接買っている。

農家の人達は愛情を込めて作物を育てている。

父は漁業で一家を支えている。

この島は漁業で栄えている。

コンピューターの普及で、IT産業は成長した。

この辺りは最近観光客が急増している。

この町は情緒があるので、観光客が多く訪れる。

新しい技術で、この工場の生産性が向上した

地元の商品を開発するため、チームが構成された

A国では観光やサービス産業を重視している。

地元の産業を生かした商品を提案する

私の会社では新しい工場の建設を検討している。

この国には新しい産業が不可欠だ

古いルールが新しい産業の発展を妨げている。

春になって、畑に雑草が生えてきた。

雑草(ざっそう)

1960年代の頃から機械工業が著しく進歩した。

このロボットは人間や動物の動きを参考にしている。

農業には常に自然災害というリスクがある。

自然災害(しぜんさいがい)

A社は現地を調査して、新しい工場を建てた。

Bài Dịch

文型Nghĩa

私の田舎では米の生産が盛んだ。

Ở quê tôi, ngành sản xuất lúa gạo phát triển.

需要と提供のバランスは重要だ。

Cân đối giữa cung và cầu rất quan trọng.

この地域では、いちごを栽培している。

Ở vùng này người ta trồng dâu.

野菜は知り合いの農家から直接買っている。

Tôi mua rau trực tiếp từ những nhà nông quen biết.

農家の人達は愛情を込めて作物を育てている。

Những người nông dân trồng hoa màu với đầy tình yêu thương.

父は漁業で一家を支えている。

Cha tôi cáng đáng cả nhà bằng nghề chài lưới.

この島は漁業で栄えている。

Hòn đảo này hưng thịnh nhờ nghề chài lưới.

コンピューターの普及で、IT産業は成長した。

Nhờ sự phổ biến của máy tính mà ngành IT lớn mạnh.

この辺りは最近観光客が急増している。

Vùng này dạo gần đây, khách du lịch tăng đột biến.

この町は情緒があるので、観光客が多く訪れる。

Thành phố này nhiều cãm xúc nên đông khách du lịch tham quan.

新しい技術で、この工場の生産性が向上した

Bằng kỹ thuật mới, tính sản xuất của nhà máy này được nâng cao.

地元の商品を開発するため、チームが構成された

Để khai thác sản phẩm của địa phương, đội nhóm được hình thành.

A国では観光やサービス産業を重視している。

Nước A xem trọng ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ.

地元の産業を生かした商品を提案する

Đưa ra đề án sản phẩm phát huy ngành công nghiệp của địa phương.

私の会社では新しい工場の建設を検討している。

Công ty tôi đang bàn thảo về việc xây dựng nhà máy mới.

この国には新しい産業が不可欠だ

Ở nước này, ngành công nghiệp mới là không thể thiếu.

古いルールが新しい産業の発展を妨げている。

Quy định cũ gây trở ngại cho sự phát triển của ngành công nghiệp mới.

春になって、畑に雑草が生えてきた。

雑草(ざっそう)

Mùa xuân đến, cỏ dại mọc đầy ruộng đồng.

1960年代の頃から機械工業が著しく進歩した。

Từ khoảng những năm 1960, ngành công nghiệp cơ khí đã tiến bộ đáng kể.

このロボットは人間や動物の動きを参考にしている。

Người máy này, chúng tôi đã tham khảo cử động của con người và động vật.

農業には常に自然災害というリスクがある。

自然災害(しぜんさいがい)

Trong ngành nông nghiệp thường có rủi ro về thiên tai.

A社は現地を調査して、新しい工場を建てた。

Công ty A đã khảo sát địa bàn và xây nhà máy mới.

Từ Vựng

TTMục từHán TựNghĩa

せいさん〈する〉

生産

Sự sản xuất

2

ていきょう〈する〉

提供

Sự cung cấp

3

さいばい〈する〉

栽培

Sự trồng trọt

4

のうか

農家

Nông dân

5

さくもつ

作物

Hoa màu, cây trồng

6

ぎょぎょう

漁業

Ngư nghiệp, nghề chài lưới

7

ぎょそん

漁村

Làng chài

8

しょうぎょう

商業

Thương nghiệp

9

のうぎょう

農業

Nông nghiệp

10

こうぎょう

工業

Công nghiệp

11

さかえる

栄える

Phồn vinh, hưng thịnh

12

ふきゅう〈する〉

普及

Sự phổ cập, phổ biến

13

きゅうぞう〈する〉

急増

Sự tăng nhanh, tăng đột ngột

14

げきげん〈する〉

激減

Giảm mạnh

15

げきぞう〈する〉

激増

Tăng mạnh

16

じょうちょ

情緒

Trữ tình, cảm xúc

17

いこくじょうちょ

異国情緒

Cảm xúc như ở nước ngoài.

18

こうじょう〈する〉

向上

Sự tăng cường, nâng cao

19

こうせい〈する〉

構成

Sự hình thành, tạo thành

20

じゅうし〈する〉

重視

Sự xem trọng

21

ていあん〈する〉

提案

Đề án

22

あん

Đề án, đề nghị

23

けんとう〈する〉

検討

Sự cân nhắc, nghiên cứu, bàn thảo

24

ふかけつな

不可欠な

Không thể thiếu

25

さまたげる

妨げる

Gây trở ngại, ảnh hưởng

26

はえる

生える

Mọc

27

いちじるしい

著しい

Đáng kể

28

さんこう

参考

Sự tham khảo

29

リスク


Rủi ro

30

げんち

現地

(nước, địa phương) sở tại, địa bàn

 

Test

TTHán TựHiragana
1農業 Đáp án: のうぎょう
2検討 Đáp án: けんとう
3作物 Đáp án: さくもつ
4妨げる Đáp án: さまたげる
5栄える Đáp án: さかえる
6工業 Đáp án: こうぎょう
7提供 Đáp án: ていきょう
8激減 Đáp án: げきげん
9著しい Đáp án: いちじるしい
10激増 Đáp án: げきぞう
11情緒 Đáp án: じょうちょ
12構成 Đáp án: こうせい
13不可欠 Đáp án: ふかけつ
14参考 Đáp án: さんこう
15提案 Đáp án: ていあん
16 Đáp án: あん
17異国情緒 Đáp án: いこくじょうちょ
18漁業 Đáp án: ぎょぎょう
19栽培 Đáp án: さいばい
20普及 Đáp án: ふきゅう
21生産 Đáp án: せいさん
22重視 Đáp án: じゅうし
23農家 Đáp án: のうか
24向上 Đáp án: こうじょう
25漁村 Đáp án: ぎょそん
26急増 Đáp án: きゅうぞう
27生える Đáp án: はえる
28商業 Đáp án: しょうぎょう
29現地 Đáp án: げんち

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Liên hệ

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.