Tra cứu

Free-Học Từ Vựng theo chủ đề - cấp độ N2


Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
Thứ Hai  Thứ Ba  Thứ Tư  Thứ Năm  Thứ Sáu  Thứ Bảy  Chủ Nhật  
[Bài học hôm nay: Thứ Năm, 06/08/2020) – Miễn phí]

   Quay lại danh mục bài học

文型_パソコン(スマホ)

文型

パソコンを起動する

このパソコンの本体は日本製だ。

彼はキーボードを見ずに入力できる。

大きなディスプレイだと、画面が見やすい。

インターネットに接続して、検索する。

日本語研究の論文を検索する

役に立ちそうな情報を友人に転送した

パソコンで文書を作る。

文字を設定を、もう少し大きくする。

上下の余白を2センチにする。

細いフォントを選んで、メールを書く。

カーソルが、うまく動かない。

文章が読みやすいように改行する

段落を区切るときには、改行して1字下げる。

画像をコピーして、新規ファイルに貼り付ける

文章の中で強調したい文字を太くする。

写真を少し拡大して、保存する。

過去のメールを消去した

作った文書を上書き保存した

スマホのアイコンの順序を並び替える。

完成した文書を印刷する

最近、プリンターの調子が悪い。

インクが少なくなってきたので、買っておこう。

Bài Dịch

文型Nghĩa

パソコンを起動する

Khởi động máy tính.

このパソコンの本体は日本製だ。

Bộ phận chính máy tính này là hàng sản xuất tại Nhật.

彼はキーボードを見ずに入力できる。

Anh ấy có thể đánh máy mà không nhìn bàn phím.

大きなディスプレイだと、画面が見やすい。

Nếu là giao diện lớn thì màn hình dễ xem.

インターネットに接続して、検索する。

Kết nối mạng internet để tìm kiếm.

日本語研究の論文を検索する

Tìm kiếm luận văn nghiên cứu tiếng Nhật.

役に立ちそうな情報を友人に転送した

Tôi đã gửi chuyển tiếp thông tin có vẻ có ích cho đứa bạn.

パソコンで文書を作る。

Soạn thảo văn bản bằng máy tính.

文字を設定を、もう少し大きくする。

Định dạng chữ lớn hơn một chút.

上下の余白を2センチにする。

Canh lề trên dưới 2cm.

細いフォントを選んで、メールを書く。

Viết e-mail chọn kiểu chữ ốm.

カーソルが、うまく動かない。

Con trỏ máy tính không nhạy.

文章が読みやすいように改行する

Xuống hàng để đoạn văn dễ đọc.

段落を区切るときには、改行して1字下げる。

Khi sang đoạn khác thì xuống hàng, lùi vào 1 ô.

画像をコピーして、新規ファイルに貼り付ける

Sao chép hình ảnh và dán vào tập tin mới.

文章の中で強調したい文字を太くする。

Tô đậm chữ muốn nhấn mạnh trong đoạn văn.

写真を少し拡大して、保存する。

Phóng lớn hình một chút và lưu lại.

過去のメールを消去した

Tôi đã xóa các e-mail cũ.

作った文書を上書き保存した

Tôi đã lưu đè văn bản đã soạn.

スマホのアイコンの順序を並び替える。

Thay đổi trật tự các biểu tượng của điện thoại thông minh.

完成した文書を印刷する

In văn bản đã hoàn thành.

最近、プリンターの調子が悪い。

Gầy đây, tình trạng máy in không tốt.

インクが少なくなってきたので、買っておこう。

Vì mực gần hết nên mua để sẵn thôi.

Từ Vựng

TTMục từHán TựNghĩa

01.

きどう〈する〉

起動

Sự khởi động

02.

さいきどう〈する〉

再起動

Sự tái khởi động

03.

ほんたい

本体

Phần chính, đầu máy (vi tính v.v.)

04.

キーボード

 

Bàn phím

05.

ディスプレイ

 

Màn hình, sự hiển thị

06.

せつぞく〈する〉

接続

Sự kết nối

07.

けんさく〈する〉

検索

Sự tìm kiếm

08

てんそう〈する〉

転送

Sử gửi chuyển tiếp

09

ぶんしょ

文書

Văn bản

10

せってい〈する〉

設定

Sự định dạng

11

よはく

余白

Lề giấy, sự chừa lề, canh lề

12

フォント

 

Kiểu chữ, phông chữ

13

カーソル

 

Con trỏ

14

かいぎょう〈する〉

改行

Sự xuống hàng

15

くぎる

区切る

Cách đoạn

16

くぎり

区切り

Sự cách đoạn

17

はりつける

貼り付ける

Dán

18

きょうちょう〈する〉

強調

Sự nhấn mạnh

19

かくだい〈する〉

拡大

Sự mở rộng, làm lớn, phóng lớn

20

⇔しゅくしょう〈する〉

縮小

 

21

しょうきょ〈する〉

消去

Sự xóa bỏ

22

うわがきほぞん〈する〉

上書き保存

Sự lưu đè (lên dữ liệu cũ)

23

じゅんじょ

順序

Thứ tự, trật tự, tuần tự

24

いんさつ〈する〉

印刷

Việc in

25

プリントアウト〈する〉

 

Việc in ra

26

プリンター

 

Máy in

27

インク

 

Mực

28

~心(持っている心)

 

 

29

こうきしん

好奇心

Tính hiếu kỳ, tò mò

30

しんせつしん

親切心

Tình thân thiết

31

きょうふしん

恐怖心

Nỗi sợ hại

32

たいこうしん

対抗心

Tinh thần đối kháng

33

はんこうしん

反抗心

Tinh thần phản kháng

34

たんきゅうしん

探究心

Tinh thần học hỏi

 

Test

TTHán TựHiragana
1強調 Đáp án: きょうちょう
2起動 Đáp án: きどう
3縮小 Đáp án: ⇔しゅくしょう
4貼り付ける Đáp án: はりつける
5好奇心 Đáp án: こうきしん
6区切り Đáp án: くぎり
7余白 Đáp án: よはく
8消去 Đáp án: しょうきょ
9反抗心 Đáp án: はんこうしん
10区切る Đáp án: くぎる
11恐怖心 Đáp án: きょうふしん
12拡大 Đáp án: かくだい
13転送 Đáp án: てんそう
14印刷 Đáp án: いんさつ
15検索 Đáp án: けんさく
16接続 Đáp án: せつぞく
17本体 Đáp án: ほんたい
18設定 Đáp án: せってい
19親切心 Đáp án: しんせつしん
20上書き保存 Đáp án: うわがきほぞん
21順序 Đáp án: じゅんじょ
22探究心 Đáp án: たんきゅうしん
23対抗心 Đáp án: たいこうしん
24改行 Đáp án: かいぎょう
25再起動 Đáp án: さいきどう
26文書 Đáp án: ぶんしょ

Đang xử lý

Hướng dẫn nâng cấp VIP - Liên hệ qua Facebook - Liên hệ

Click vào đây để đến phiên bản dành cho điện thoại.

Bản quyền thuộc về trường ngoại ngữ Việt Nhật
Đ/C: 8A - Cư xá Phan Đăng Lưu - P.3 - Q. Bình Thạnh - TP.HCM
ĐT: Hotline: 0933 666 750 - Line (ID): lophoctiengnhat.com
Email: admin@lophoctiengnhat.com - lophoctiengnhat.com@gmail.com

Liên hệ qua Facebook
Chat!
Vui lòng đăng nhập để tham gia phòng chat
  Đăng nhập
  Dùng tài khoản mạng xã hội:
  Dùng tài khoản lophoctiengnhat.com:
  Bạn cần trợ giúp?
  Kết quả kiểm tra
  Bạn đã chia sẻ kế quả kiểm tra trên Facebook
  Bạn chưa đăng nhập. Kết quả kiểm tra của bạn sẽ không được lưu lại.
  Chia sẻ không thành công.
  Kết quà kiểm tra:
  Tổng số câu hỏi:
  Số câu sai:
  Điểm:
  Số câu đã làm:
  Số câu đúng:
  Kết quả:
  Chia sẻ kết quả trên Facebook:
  Thông báo:
  Vui lòng quay lại bài học trước và chờ 15 phút để làm lại.
  Thời gian còn lại: 15 : 00
  Đang xử lý...
  Kết quả tra cứu cho từ khóa:
  Click vào để xem thêm các kết quả tra cứu khác:
  Các từ đã tra gần đây: (Click vào để xem)
  Bạn cần đăng nhập để có thể xem được nội dung này.